Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

01.07.2022
173
Upravený ŠvP ZŠ Lomnice byl odsouhlasen školskou radou dne 25. 8. 2021. V platnosti je od 1. 9. 2021.

Školní vzdělávací program pro školní družinu

01.07.2022
143