Čarodějnický rej

Ve čtvrtek 26. dubna a v pátek 27. dubna jsme ve školních lavicích seděli jako čarodějnice nebo strašidýlka... Ve čtvrtek jsme hned ráno zavítali do místní knihovny a povídali si s paní knihovnicí na téma "Filipojakubská noc", zhlédli pohádku "Malá čarodějnice" a do třídy jsme odcházeli s čarodějnickým leteckým průkazem a sladkou odměnou. Děkujeme.