ČJ a D

DÚ 21.9.

21.09.2022
3
Pro nepřítomné: V příloze najdete cvičení, které jsme dělali ve škole. Můžete si ho udělat ústně. Na malém lístečku jsme doplňovali délku samohlásek. U slov ve sloupečcích jsme určovali slovní druhy.

Pisatelská výzva č.1

14.09.2022
3