Vítáme žáčky třetí třídy

Milí žáci, vážení  rodiče

v pondělí 3. září se sejdeme v naší třídě, abychom vykročili společně do třetí třídy. Bude naplněn učením i projekty. Zažijeme výlety a školandu, spaní ve

škole a mnoho tvůrčích aktivit, výletů a cest za poznáním.

Věřím, že si společně s kamarády i tento školní rok užijete a já budu u toho...

První školní týden budeme od úterý ve škole vždy čtyři hodiny. V pátek 7. září nás čeká školní olympiáda, kterou jsme si loni užili...

V pondělí se uvidíme pouze první hodinu. 

Těší se na vás a  krásné poslední dny prázdnin přeje všem

třídní učitelka E. Korbelová