Naše pomoc Honzíkovi...

V uplynulém týdnu jsme měli tu čest předat výsledky námi pořádané celoškolní sbírku víček pro Honzíka Šnajdra.

Před dvěma lety jsme společnými silami zvolili projekt, který bychom rádi podpořili. Na popud vedení školy jsme se rozhodli oslovit i ostatní spolužáky, vytvořili jsme tak informační plakáty a rozvěsili je po všech budovách naší školy. Díky tomu se k nám v uplynulých dvou letech dostávala víčka nejen od našich rodin, ale také od příbuzných a přátel našich spolužáků i od dalších obyvatel Lomnice.  

Minulý týden jsme Honzíkovu tatínkovi předali několik pytlů po okraj naplněných plastovými víčky a dalšími plastovými předměty!

Věříme, že Honzíkovi pomohou a přispějí k zakoupení potřebných pomůcek či zkvalitnění Honzíkova života jakoukoli jinou cestou.

Ve sbírce již Honzíkova rodina s ohledem na ekonomickou a časovou náročnost výkupu víček nepokračuje.

Bližší informace o možných cestách pomoci Honzíkovi a jeho rodině jsou dostupné na webových stránkách http://www.pomocprohonzika.cz/ či na facebookovém účtu Honzík www.pomocprohonzika.cz.

Děkujeme všem spolužákům, rodičům i přátelům školy za pomoc a spolupráci na našem projektu.