Zlatá Praha

Poslední říjnový den jsme společně s šestou třídou vyjeli do Prahy.Před vstupem do Hradu nás překvapila bezpečnostní prohlídka.Čekala na nás profesionální paní průvodkyně, která nás provedla historickým jádrem Prahy. Počasí nám přálo a zbyl nám i čas na občerstvení v oblíbeném McDonaldś a nákup suvenýrů.