Základní škola Lomnice
okres Sokolov

Aktuality

Zakoupení žákovské licence společnosti DIDAKTA

22.12.2022
43
Vážení zákonní zástupci, škola zakoupila žákovské licence společnosti DIDAKTA. S těmito výukovými programy se děti setkávají běžně ve škole. Nyní s nimi mohou pracovat i doma, např. v rámci přípravy na vyučování. Podmínkou jsou operační systémy – Windows 8, 10, 11, MacOS (11), Linux (vybrané distribuce). Zpřístupněny jsou programy, jejichž licenci škola vlastní, viz níže.

Vítězný motiv školní kolekce oblečení 

08.12.2022
285
  Hlasujte do 14.12.2022 o tom, který ze tří motivů se Vám líbí nejvíce. Vítězný motiv potom použijeme na vytvoření celé kolekce, kde najdete nejen mikiny a trička, ale i tepláky, batohy, čepice a další kousky. odkaz na online hlasování : https://schoolsunited.cz/hlasovani/d213edf2

Program Bakalář - postup při omlouvání

30.08.2022
283
Vážení zákonní zástupci, v letošním školním roce nás čeká malá "revoluce". Rozhodli jsme se pro zrušení žákovských knížek ve 4. - 9. ročníku. Proč? Zápisy v ŽK byly neúplné. Děti do školy ŽK "nenosily" a Vy jste pak neměli ucelený přehled o hodnocení. Proto veškerá komunikace, informování o hodnocení v jednotlivých předmětech i omlouvání bude

.Sešity a pomůcky potřebné pro školní rok 2022 - 2023

18.08.2022
0

Poděkování paní Haně Smutné za dar

18.01.2023
20
Děkujeme paní Smutné za sponzorský dar - knihy do naší žákovské knihovny.  

Jmenování nového metodika prevence

28.11.2022
37
18. 11. 2022 byla jmenována do funkce metodika prevence paní učitelka Eva Ličková (TU 7. třídy).

Příměstský tábor

28.11.2022
124

Oslavy podzimu u táboráku

20.10.2022
59
V pátek 14. října pořádaly děti z  parlamentu naší školy již tradiční akci nazvanou Oslavy podzimu. I počasí se umoudřilo a každý, kdo přišel, si mohl vyrobit podzimní dekoraci z přírodnin. Vašek, Nikola, Gabča a Kája připravili buřty k opékání, teplý čaj a paní učitelka              J. Pugnerová přinesla přírodniny z okolí naší obce, prvňáci dodali

Klima školy - výsledky dotazníkového šetření

12.10.2022
38
Vážení zákonní zástupci,  v dubnu a v květnu tohoto roku jste vyplňovali dotazník ke klimatu školy. Výsledky z tohoto dotazníku se staly podkladem pro Hodnocení školy za období 2017 - 2022. Děkujeme Vám za zpětnou vazbu. Pokud bude v našich možnostech (ekonomických, personálních,…) splnit Vaše konstruktivní připomínky, určitě se jimi budeme zabývat. Pokud máte zájem,

Podporujeme bezproblémový přechod dětí ze školky do školy

12.10.2022
51
Firmy Jenpix GmbH a C&A připravili internetového průvodce https://www.c-and-a.com/eu/cz/shop/prirucka-nastup-do-skoly pro zákonné zástupce dětí, které nastoupily nebo v budoucnu nastoupí do 1. třídy. Důvodem je podpora bezproblémového přechodu dětí ze školky do školy. Ačkoli průvodce vznikl za spolupráce firmy C&A, nezahrnuje reklamní obsah a je čistě informačního charakteru.    

Důležité

Základní škola Lomnice přijme do trvalého pracovního poměru pg. pracovníka, který splňuje kvalifikační předpoklady a požadavky dle zákona č. 563/2004 Sb., na pozici učitel/ka 1. stupně ZŠ.
Kontakt: Mgr. Eva Kubíčková 736 514 043, 352 600 231, kubickova.eva@lomnicezs.cz

Cílem projektu Mléko do škol a Ovoce do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka, mléčných výrobků, ovoce a zeleniny. Tento projekt je určen žákům 1. stupně základních škol (změna k 1. 9. 2022). Dotované výrobky dostanou děti zcela zdarma. Naším dodavatelem je společnost Bovys s.r.o., která patří mezi přední dodavatele v tomto projektu www.bovys.cz.
http://www.szif.cz/irj/portal/szif/podpora-spotreby-skolniho-mleka
http://www.szif.cz/cs/ovoce-do-skol https://www.bovys.cz/

Plakát k projektu