5. třída

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po ČJ M VL HV INF/1.sk./INF/2.sk. INF/1.sk./INF/2.sk.
Út ČJ AJ/AJ ČJ VV VV
St ČJ M VL TV TV
Čt ČJ AJ/AJ M PŘÍ
ČJ M OSV AJ/AJ ČJ

Třídní učitel/ka

Bc. Lucie Turková