Vánoční besídka

Oblíbenou vánoční besídkou jsme i letos ukončili kalendářní rok. 

Nad vánočním cukrovím a koledami jsme bilancovali úspěšnost roku, probírali naše úspěchy a neúspěchy, rodinné tradice a radost nad tím, že letos nám prozatím "covidový strašák" nezkazil školní docházku. Každý si připravil pro spolužáky dárečky a pokojnou atmosferu tohoto dne jsme právě radostí z jednotlivých dárečků ukončili.

Celá třída všem přeje krásné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok.